سلام به همه ی رفقا

رفقا !

دارم يکی از عزيزترين کسانم رو از دست می دم ....خيلی دعام کنيد ...همين..خيلی دعام کنيد....خيلی دعام کنيد...شما رو به جان حضرت زهرا دعام کنيد

  
نویسنده : رئیس جمهور ; ساعت ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٤/٢۳
تگ ها :

 

گر از دوست ؛ چشمت به احسان اوست

                            تو در بـنـد خويشــی نه در بنــد دوســـت

حالا ما جه طوری هستيم ؟! خودمون می دونيم و خدا ......

  
نویسنده : رئیس جمهور ; ساعت ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٤/۱٩
تگ ها :

آخرين تير

سه تا راس زندگی

تفکر                      توکل                                توسل

و توسل آخرين تير در ترکش ماست

آری ! آخرين تير

  
نویسنده : رئیس جمهور ; ساعت ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٤/۱۱
تگ ها :

 

 

  
نویسنده : رئیس جمهور ; ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٤/۱٠
تگ ها :

مقام فراق و مقام وصال


                     دلم پیمانه ی دردست بی دوست    که نقش چهره ام زردست بی دوست           

                    بهشت و جنت رضوان نخـــــــواهم      سرای خانه ام سردست بی دوسـت

 

                           

      عـاشق در مقام فراق بماند بسی بهترست تا به مقام وصال برسد  .... چرا که در مقام فراق

      امید وصال دارد ولکن در مقام وصال بیم فراق و این امید وصل بسی بهتر از بیم فراق است

 

  
نویسنده : رئیس جمهور ; ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٤/٦
تگ ها :